Page tree
Title: Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient  
Author: D2000 Dev Team Oct 12, 2017
Last Changed by: Confluence Administrator Apr 06, 2021
Tiny Link: (useful for email) https://doc.ipesoft.com/x/m5MHAQ
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
D2000 V12 Dokumentácia (39)
    Page: Viacnásobná prerušovaná čiara
    Page: Mnohouholník
    Page: Stĺpcový prístroj
    Page: CommandLink
    Page: Trojbodový oblúk
    Page: Paletka Pripojenie objektu
    Page: Progress bar
    Page: XY Graf
    Page: Elipsa
    Page: Kváder
    Page: Tenký klient
    Page: Pravidelný mnohouholník
    Page: Schéma/Komponent
    Page: Inštalácia a prevádzkovanie
    Page: Medzikružie
    Page: Kruhová výseč
    Page: Zoznam
    Page: Tlačidlo (Kreslenie grafických objektov)
    Page: JavaSwing
    Page: Zoskupovanie grafických objektov
    Page: Tabuľka
    Page: Paletka Vlastnosti objektu
    Page: Výberové tlačidlo
    Page: Áno-Nie tlačidlo
    Page: Grupa
    Page: Viacnásobná čiara
    Page: Ručičkový prístroj
    Page: SWTShell
    Page: Záložky
    Page: Tlačidlo (Windows prvky)
    Page: Browser (Zobrazovače)
    Page: Čiara
    Page: Rámik
    Page: Trend
    Page: Monitorovanie
    Page: Viacnásobná 3D čiara
    Page: Šípka
    Page: Alarmy
    Page: Graf
Hierarchy
Parent Page
    Page: Tenký klient
Labels
Global Labels (1)
Outgoing Links
D2000 V12 Dokumentácia (46)     Page: Kváder
    Page: Tlačidlo (Windows prvky)
    Page: Browser (Zobrazovače)
    Page: Tlačidlo (Kreslenie grafických objektov)
    Page: Kruhová výseč
    Page: Rámik
    Page: Medzikružie
    Page: Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient
    Page: Zobrazovače
    Page: Viacnásobná prerušovaná čiara
    Page: Kreslenie grafických objektov
    Page: Zobrazenie hodnôt z grafu v tabuľke (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Tabuľka
    Page: Mnohouholník
    Page: D2000 GrEditor
    Page: Viacnásobná čiara
    Page: Farby (D2000)
    Page: Windows prvky
    Page: SWTShell
    Page: Progress bar
    Page: Zoskupovanie grafických objektov
    Page: Záložky
    Page: Nastavenia konzoly (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Alarmy
    Page: Paletka Vlastnosti objektu
    Page: Elipsa
    Page: Tenký klient
    Page: Okno pre zobrazenie grafu (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Výberové tlačidlo
    Page: Dynamické grafy (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Čiara
    Page: Monitorovanie
    Page: Trojbodový oblúk
    Page: JavaSwing
    Page: Inštalácia a prevádzkovanie
    Page: Viacnásobná 3D čiara
    Page: Trend
    Page: XY Graf
    Page: Zoznam
    Page: Áno-Nie tlačidlo
    Page: Popis okna "Konfigurácia objektu" (D2000)
    Page: Stĺpcový prístroj
    Page: Paletka Pripojenie objektu
    Page: Ručičkový prístroj
    Page: Pripojovanie grafického objektu na ovládanie
    Page: Graf