Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Viacnásobná prerušovaná čiara (občiara) je, podobne ako viacnásobná čiara, grafický objekt zložený z viacerých jednoduchých čiar. Na rozdiel od viacnásobnej čiary je však každá druhá jednoduchá čiara tohto objektu nekreslená. Vytváranie prerušovanej čiary je rovnaké ako pri viacnásobnej čiare.

Vytvorenie viacnásobnej prerušovanej čiary

  1. V nástrojovej lište Kreslenie kliknite na tlačidlo Viacnásobná prerušovaná čiara tlačidlo Ob-čiara.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude začiatočný bod viacnásobnej prerušovanej čiary.
  3. Kliknite myšou.
  4. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude ďalší bod viacnásobnej prerušovanej čiary a kliknite myšou.
  5. Ak chcete pokračovať v kreslení viacnásobnej prerušovanej čiary, opakujte bod 4.
  6. Ak chcete ukončiť viacnásobnú prerušovanú čiaru, kliknite dvakrát myšou na pozícii posledného bodu čiary.

Tip: Na vytvorenie horizontálnych, vertikálnych, alebo čiar pod uhlom rovným násobku 45° držte pri kreslení čiary stlačenú klávesu Shift.

Upozornenie: Viacnásobná prerušovaná čiara môže byť zložená maximálne z 250 jednoduchých (viditeľných) čiar (500 bodov). Ak dosiahnete tento počet, vytváranie objektu sa automaticky ukončí.


Parametre viacnásobnej prerušovanej čiary

Parametre čiary sa definujú v paletke Vlastnosti objektu. Táto paletka je tvorená niekoľkými časťami (stránkami). Viacnásobná čiara má všetky parametre zhodné s jednoduchou čiarou.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Pre objekt Viacnásobná prerušovaná čiara nie sú implementované udalosti.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.

Write a comment…