Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rámik je trojrozmerný grafický objekt, ktorého vzhľad a jednotlivé parametre (časti) znázorňuje nasledujúci obrázok.

Ukážka- Rámik


1Šírka 3D rámika
2Výška 3D rámika
3Pokles 3D rámika
4Výplň 3D rámika
5Rámik


Vytvorenie 3D rámika


  1. V nástrojovej lište Kreslenie kliknite na tlačidlo 3D Rámik tlačidlo 3D Rámik.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude vrchol rámika a kliknite myšou.
  3. Kurzor presuňte na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý vrchol rámika a kliknite myšou.


Parametre 3D rámika


Parametre 3D rámika sa definujú v paletke Vlastnosti objektu. Táto paletka je tvorená niekoľkými časťami (stránkami). V nasledujúcom texte sú popísané iba parametre týkajúce sa objektu 3D rámik - stránka 3D.

vlastnosti_objektu_objektovy_3d.png

3D farba


Nastavenie farieb grafického objektu.

Definovanie 3D farieb


11. farba grafického objektu.
22. farba grafického objektu (farba povrchu rámiku).
33. farba grafického objektu.
Prehoď  farbyVýmena 1. farby (1) za 2. farbu (3) a naopak.
4Definovanie farby 2. farby. 1. a 3. farba bude doplnená automaticky nasledovne:
  • 1. farba - 5. políčko pred definovaným políčkom 2. farby v palete farieb.
  • 2. farba - 5. políčko za definovaným políčkom 2. farby v palete farieb.
SiváAutomatické nastavenie 3D farieb v odtieňoch šedej farby.
ExpandAk je políčko zaškrtnuté, 1. a 3. farba sa schová. Tieto farby sú vypočítané podľa 2. farby.

Ukážka - Rámik

Rámik


Nastavenie farby rámika, ktorý je kreslený na vonkajšej obvodovej a vnútornej strane 3D rámika.


Rámik výplň


Nastavenie farby výplne 3D rámika a výplňovej vzorky rámika ak nie je vybratá gradientová výplň.

Gradient

Definovanie gradientovej výplne. Tá sa dobí výberom gradientu z okna 


Paletka Vlastnosti objektu - výber gradientu


Kde 1 a 2 odpovedá 1. a 2. farbe v čierno bielom prevedení. Tlačidlo vpravo hore je kreslenie bez gradientu a ostatné tlačidlá znázorňujú kreslenie pre daný gradient. Tlačidlu s modrou farbou zodpovedá stav pri otvorení voľby.

Farby a krytie

Farba za výberom gradientu je iba informácia kopíruje nastavenie 3D farby objektu. Krytie definuje priehľadnosť farby. Parameter je z rozsahu 0-100, kde 0 je nulové krytie objekt je priehľadný a 100 úplne krytie – objekt je nepriehľadný.

Nasleduje nastavenie druhej gradientovej farby a krytia. Druhá farba sa dá nastaviť z ESL skriptu funkciou %HI_SetBackColor2.

Použitie gradientového efektu definovaného sa dá z ESL skriptu vypnúť-zapnúť funkciou %HI_Set_PaintEffects.


Upozornenie: Pri použití gradientového efektu, obrysové čiary grafického objektu nemenia pri nastavení výrezu (zoom) svoju hrúbku.Rozmery


Výška


Nastavenie výšky 3D objektu (1-99).       


Šírka


Nastavenie šírky 3D objektu (1-99).


Pokles


Nastavenie poklesu 3D objektu (1-99).


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Tenký klient nepodporuje kreslenie objektu Rámik.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Write a comment…