Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kváder je trojrozmerný grafický objekt. Použitím tohto objektu je možné vytvárať ľubovoľné kvádre alebo kocky. Nasledujúce obrázky demonštrujú použitia kvádra.ukážka kvádra
ukážka kvádra
ukážka kvádra


Vytvorenie kvádra


  1. V nástrojovej lište Kreslenie kliknite na tlačidlo Kváder Kváder.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude vrchol prednej steny kvádra a kliknite myšou.
  3. Presuňte kurzor na pozíciu, kde bude protiľahlý vrchol prednej steny kvádra a kliknite myšou.
  4. Pohybom myši určite hĺbku kvádra (súradnica z) a kliknite myšou.


Tip 1: Ak pri vytváraní prednej steny kvádra držíte stlačenú klávesu Shift, vytvoríte štvorcovú stenu.

Tip 2: Ak pri určovaní hĺbky kvádra držíte stlačenú klávesu Shift, bude bočná hrana zvierať s prednou stenou uhol 45°.

Kváder môže byť kreslený buď ako viacfarebný objekt, alebo sú kreslené len jeho obrysy. Farby kvádra môžete zvoliť podľa vlastnej potreby.


Parametre kvádra


Parametre kvádra sa definujú v paletke Vlastnosti objektu. Táto paletka je tvorená niekoľkými časťami (stránkami). V nasledujúcom texte sú popísané iba parametre týkajúce sa objektu kváder - stránka 3D.

3D farba


Nastavenie farieb grafického objektu.

Nastavenie farieb

1Prvá farba kvádra - vrchná stena
2Druhá farba kvádra - predná stena
3Tretia farba kvádra - bočná stena
Prehoď  farbyVýmena prvej farby (1) za druhú farbu (3) a naopak
4Definovanie farby druhe farby. Prvá a tretia farba bude doplnená automaticky nasledovne:
  • Prvá farba - piate políčko pred definovaným políčkom druhej farby v palete farieb.
  • Druhá farba - piate políčko za definovaným políčkom druhej farby v palete farieb.
SiváAutomatické nastavenie 3D farieb v odtieňoch šedej farby.
ExpandAk je políčko zaškrtnuté, 1. a 3. farba sa schová. Tieto farby sú vypočítané podľa 2. farby.


Rámik


Nastavenie farby hrán kvádra.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Tenký klient nepodporuje kreslenie objektu Kváder.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Write a comment…