Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zobrazovač Alarmy

Zobrazovač typu Alarmy, umiestnený v grafickej schéme, umožňuje zobraziť Okno alarmov alebo len jeho jednotlivé časti.
Skript aktívnej schémy umožňuje ovládať nasledovné:


Vytvorenie zobrazovača Alarmy

  1. V nástrojovej lište Kreslenie stlačte tlačidlo Alarmy tlačidlo Browser.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh zobrazovača a kliknite myšou.
  3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý roh zobrazovača a kliknite myšou.

Konfigurácia parametrov zobrazovača Alarmy prebieha v paletke Pripojenie objektu prostredníctvom nasledujúcich záložiek:

Parametre


Paletka Pripojenie objektu

Rámik

Parameter umožňuje zobraziť / nezobraziť rámik. Na výber sú možnosti:

  • Nekresliť
  • Kresliť
  • 3D

Alarmové skupiny

Zobrazenie stromu alarmových skupín v zobrazovači.

Posledné udalosti

Zobrazenie posledných alarmových udalostí v zobrazovači.

Kritické alarmy

Zobrazenie zoznamu kritických alarmov v zobrazovači.

Nekritické alarmy

Zobrazenie zoznamu nekritických alarmov v zobrazovači.

Blokované alarmy

Zobrazenie zoznamu blokovaných alarmov v zobrazovači.

Skript


Referenčná premenná

Slúži na pomenovanie zobrazovača pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.

Metadáta

Priradenie aplikačných dát (metadáta) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom ",..." .

Udalosť

Parameter nemá v prípade tohto objektu význam.Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Zobrazovač Alarmy nie je podporený.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.

Write a comment…