Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

JavaSwing je objekt v JVM (Java Virtual Machine), ktorý slúži ako rodičovské okno pre grafické objekty vytvárané v jazyku Java. Umožňuje aplikačnému programátorovi vytvoriť prvky grafického užívateľského rozhrania v rámci behu skriptu schémy pomocou grafickej knižnice.


Vloženie JavaSwing objektu

  1. V nástrojovej lište Kreslenie stlačte tlačidlo JavaSwing JavaSwing.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh objektu a kliknite myšou.
  3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý roh objektu a kliknite myšou.

Ovládanie


Parametre na záložke sú uvedené pri popise paletky Pripojenie objektu - záložka Ovládanie.

Skript


Paletka Pripojenie objektu

Referenčná premenná

Slúži na pomenovanie JavaSwing objektu pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.

Metadáta

Priradenie aplikačných dát (metadáta) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom ",..." .

Udalosť

Parameter nemá v prípade JavaSwing význam.

Info text/URL


Info text

Definovanie informačného textu, ktorý sa zobrazí formou bublinkovej nápovedy pri nastavení ukazovateľa myši nad objektom po otvorení schémy v procese D2000 HI.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

URL

Definovanie URL adresy pre otvorenie internetovej stránky zo schémy. Adresa sa dá nastaviť aj zo skriptu schémy prostredníctvom funkcie %HI_SetOBJURL.Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Objekt JavaSwing nie je možné implementovať na Tenkého klienta.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.

Write a comment…