Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zobrazovače sú zložené grafické objekty, ktoré slúžia na zobrazovanie hodnôt objektov systému D2000.


V súčasnej verzii procesu D2000 GrEditor sú k dispozícii tieto typy zobrazovačov:Súvisiace stránky:

Write a comment…