Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

D2000 Tenký klient

D2000 Tenký klient je súbor nástrojov pre tvorbu a chod aplikácií, v ktorých je užívateľským rozhraním internetový prehliadač.

Užívateľská časť aplikácie sa skladá z jedného alebo viacerych modulov, ktoré sú sťahované zo servera podľa potreby. K modulom môže existovať serverovská obsluha udalostí grafických prvkov.

Aplikácia sa spustí zadaním internetovej adresy do prehliadača. Po načítaní úvodnej stránky sa spustí skript, ktorý simuluje stále spojenie so serverom. Vďaka tomu je možné zobrazovať informácie vznikajúce a meniace sa v reálnom čase, ktoré asynchrónne prichádzajú zo servera.


Základné pojmy a skratky

AM - Aktívny modul Časť aplikácie, ktorá obsahuje skupinu grafických prvkov spolu s ich usporiadaním a obsluhou udalostí, ktorá môže byť definovaná na serveri. V prípade nasadenia so systémom D2000 aktívny modul zodpovedá grafickej schéme.
Java SE Java Standard Edition
JRE Java runtime environment (Oracle, alebo OpenJDK)
TCTS - Thin Client Terminal Server Service zabezpečujúci spojenie medzi WTC a D2000 aplikáciou.
WTC - Web Thin Client Časť Tenkého klienta, bežiaca v servlet kontajneri (Tomcat).
WAS - Web Access Server Prístupový web server. Prepája klientsku a serverovskú časť Tenkého klienta.
Write a comment…