Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis konfiguračného okna grafu - Farby

Na konfiguráciu farebného vzhľadu grafu slúži časť Farby konfiguračného okna grafu.

Konfigurácia grafu - Farby

Pri kreslení grafov môže byť použité globálne nastavenie farieb. Druhou možnosťou je definovať pre graf vlastné nastavenie farieb. Vtedy je potrebné začiarknúť políčko vedľa voľby Predefinovať globálne nastavenie.

Farbu je možné nastaviť pre okno grafu, plochu grafu, časovú os a významný čas. Na výber farieb jednotlivých častí slúžia tlačidlá so šípkou umiestnené napravo od ukážky aktuálne vybratej farby príslušnej časti. Po stlačení niektorého z týchto tlačidiel sa objaví paleta farieb na výber farby. Každá zmena farieb sa okamžite prejaví na ukážke grafu, ktorá je v zmenšenej podobe zobrazená napravo od tlačidiel.

Súvisiace stránky:

Write a comment…