Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Trojbodový oblúk je oblúk určený troma bodmi, cez ktoré prechádza. Vytváranie tohto objektu je odlišné od vytvárania oblúka.

Ukážka - Trojbodový oblúk

Vytvorenie trojbodového oblúka

  1. V nástrojovej lište Kreslenie kliknite na tlačidlo 3 bodový oblúk tlačidlo 3 bodový oblúk.
  2. Kurzorom ukážte na miesto, kde bude začiatočný bod oblúka (bod A) a kliknite myšou.
  3. Kurzorom ukážte na miesto, kde bude medziľahlý bod (bod B) a kliknite myšou.
  4. Kurzorom ukážte na miesto, kde bude koncový bod oblúka (bod C) a kliknite myšou.

Parametre trojbodového oblúka

Parametre trojbodového oblúka sa definujú v paletke Vlastnosti objektu. Táto paletka je tvorená niekoľkými časťami (stránkami). Trojbodový oblúk má všetky parametre zhodné s oblúkom.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Tenký klient nepodporuje kreslenie objektu Trojbodový oblúk.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.

Write a comment…