Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Grafický objekt Tlačidlo je vhodne použiť na ovládanie objektov systému D2000, otváranie grafických informačných okien (schémy, grafy), štartovanie povelových súborov a pod. Tlačidlo je zložený grafický objekt, ktorý sa skladá zo samotného tlačidla a textu. Nasledujúce obrázky demonštrujú ukážky tlačidla.


Ukážka - Tlačidlo
Ukážka - Tlačidlo
Ukážka - TlačidloVytvorenie tlačidla


  1. V nástrojovej lište Kreslenie kliknite na tlačidlo Tlačidlo tlačidlo Tlačidlo.
  2. Do vstupného riadku, ktorý sa otvorí na pracovnej ploche editora, napíšte textový reťazec pre zobrazenie v tlačidle.

    Zadanie textu pre tlačidlo

  3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh tlačidla a kliknite myšou.
  4. Kurzor presuňte na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý roh tlačidla a kliknite myšou.


Parametre tlačidla


Parametre tlačidla sa definujú v paletke Vlastnosti objektu. Táto paletka je tvorená niekoľkými časťami (stránkami). V nasledujúcom texte sú popísané iba parametre týkajúce sa objektu tlačidlo - stránka 3D.

3D farba


Nastavenie farieb grafického objektu.

Definovanie 3D farieb


1Prvá farba grafického objektu.
2Druhá farba grafického objektu (farba povrchu tlačidla).
3Tretia farba grafického objektu.
Prehoď  farbyVýmena prvej farby (1) za druhú farbu (3) a naopak
4Definovanie farby druhej farby. Prvá a tretia farba bude doplnená automaticky nasledovne:
  • Prvá farba - piate políčko pred definovaným políčkom druhej farby v palete farieb.
  • Druhá farba - piate políčko za definovaným políčkom druhej farby v palete farieb.
SiváAutomatické nastavenie 3D farieb v odtieňoch šedej farby.
ExpandAk je políčko zaškrtnuté, 1. a 3. farba sa schová. Tieto farby sú vypočítané podľa 2. farby.


Rámik


Nastavenie farby rámika, ktorý je kreslený po obvode tlačidla. Rámik je možné podľa potreby vypnúť a zapnúť.

Gradient

Definovanie gradientovej výplne. Tá sa dobí výberom gradientu z okna 


Paletka Vlastnosti objektu - výber gradientu


Kde 1 a 2 odpovedá 1. a 2. farbe v čierno bielom prevedení. Tlačidlo vpravo hore je kreslenie bez gradientu a ostatné tlačidlá znázorňujú kreslenie pre daný gradient. Tlačidlu s modrou farbou zodpovedá stav pri otvorení voľby.

Farby a krytie

Farba za výberom gradientu je iba informácia kopíruje nastavenie 3D farby objektu. Krytie definuje priehľadnosť farby. Parameter je z rozsahu 0-100, kde 0 je nulové krytie objekt je priehľadný a 100 úplne krytie – objekt je nepriehľadný.

Nasleduje nastavenie druhej gradientovej farby a krytia. Druhá farba sa dá nastaviť z ESL skriptu funkciou %HI_SetBackColor2.

Použitie gradientového efektu definovaného sa dá z ESL skriptu vypnúť-zapnúť funkciou %HI_Set_PaintEffects.


Upozornenie: Pri použití gradientového efektu, obrysové čiary grafického objektu nemenia pri nastavení výrezu (zoom) svoju hrúbku.Rozmery


Výška


Nastavenie výšky tlačidla (1-99).

Ukážka - Tlačidlo


1Výška tlačidla.
2Rámik okolo tlačidla.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Pre objekt Tlačidlo (3D) nie je implementované zarovnanie textu v objekte.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Write a comment…