Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SWTShell je objekt v JVM (Java Virtual Machine), ktorý slúži ako rodičovské okno pre grafické objekty vytvárané v jazyku Java.
Umožňuje aplikačnému programátorovi vytvoriť prvky grafického užívateľského rozhrania v rámci behu skriptu schémy pomocou grafickej knižnice SWT.


Vloženie SWTShell objektu

  1. V nástrojovej lište Kreslenie stlačte tlačidlo SWTShell SWTShell.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh objektu a kliknite myšou.
  3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý roh objektu a kliknite myšou.

Skript


Paletka Pripojenie objektu

Referenčná premenná

Slúži na pomenovanie SWTShell objektu pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.

Metadáta

Priradenie aplikačných dát (metadáta) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom ",..." .

Udalosť

Parameter nemá v prípade SWTShell význam.Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Objekt SWT Shell nie je možné implementovať na Tenkého klienta.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.

Write a comment…