Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Windows prvky sú špeciálne grafické objekty vytvorené pomocou štandardných ovládacích prvkov systému Windows. Windows prvky sú základnými stavebnými elementami aktívnych schém.

V súčasnej verzii procesu D2000 GrEditor sú k dispozícii tieto typy Windows prvkov:

Súvisiace stránky:

Write a comment…