Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Viacnásobná čiara je grafický objekt zložený z viacerých jednoduchých čiar. Pri editovaní tohto objektu nie je možné pristupovať k jednotlivým čiaram samostatne, ale editovať možno len objekt ako celok.

Vytvorenie viacnásobnej čiary

  1. V nástrojovej lište Kreslenie kliknite na tlačidlo Viacnásobná čiara tlačidlo Viacnásobná čiara.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude začiatočný bod viacnásobnej čiary.
  3. Kliknite myšou.
  4. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude ďalší bod viacnásobnej čiary a kliknite myšou.
  5. Ak chcete pokračovať v kreslení viacnásobnej čiary, opakujte bod 4.
  6. Ak chcete ukončiť viacnásobnú čiaru, kliknite dvakrát myšou na pozícii posledného bodu čiary.

Tip

  • Na vytvorenie horizontálnych, vertikálnych, alebo čiar pod uhlom rovným násobku 45° držte pri kreslení čiary stlačenú klávesu Shift.

Upozornenie

  • Viacnásobná čiara môže byť zložená maximálne z 499 jednoduchých čiar (500 bodov). Ak dosiahnete tento počet, vytváranie viacnásobnej čiary sa automaticky ukončí.

Parametre viacnásobnej čiary

Parametre čiary sa definujú v paletke Vlastnosti objektu. Táto paletka je tvorená niekoľkými časťami (stránkami). Viacnásobná čiara má všetky parametre zhodné s jednoduchou čiarou.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Pre objekt Viacnásobná čiara nie sú implementované udalosti.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.

Write a comment…