Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zobrazovač Monitorovanie

Zobrazovač typu Monitorovanie, umiestnený v grafickej schéme, umožňuje zobraziť údaje z monitorovacej databázy. Požiadavky na zobrazenie údajov špecifikujú funkcie %HI_SetLogDBForObject a %HI_SetLogDBByMask.
Skript aktívnej schémy umožňuje nastaviť textový štýl pre zobrazovač - funkcia %HI_SetFontSyle (poznámka: návrat k default štýlu - %HI_SetFontSyle(refId, 0))

Vytvorenie zobrazovača Monitorovanie

  1. V nástrojovej lište Kreslenie stlačte tlačidlo Monitorovanie tlačidlo Browser.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh zobrazovača a kliknite myšou.
  3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý roh zobrazovača a kliknite myšou.

Konfigurácia parametrov zobrazovača Monitorovanie prebieha v paletke Pripojenie objektu prostredníctvom nasledujúcich záložiek:

Parametre


Paletka Pripojenie objektu

Rámik

Parameter umožňuje zobraziť / nezobraziť rámik. Na výber sú možnosti:

  • Nekresliť
  • Kresliť
  • 3D

Skript


Referenčná premenná

Slúži na pomenovanie zobrazovača pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.

Metadáta

Priradenie aplikačných dát (metadáta) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom ",..." .

Udalosť

Parameter nemá v prípade tohto objektu význam.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Zobrazovač Monitorovanie nie je podporený.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.

Write a comment…