Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Viacnásobná 3D čiara je špeciálny grafický objekt, ktorý umožňuje vytvárať čiary s priestorovým efektom. Tento typ čiar je možné kresliť len vodorovne a zvislo.


Vytvorenie viacnásobnej 3D čiary


  1. V nástrojovej lište Kreslenie kliknite na tlačidlo Viacnásobná 3D čiara tlačidlo Viacnásobná 3D čiara.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude začiatočný bod viacnásobnej 3D čiary a kliknite myšou.
  3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude ďalší bod viacnásobnej 3D čiary a kliknite myšou.
  4. Ak chcete pokračovať v kreslení viacnásobnej čiary, opakujte bod 3.
  5. Ak chcete ukončiť viacnásobnú 3D čiaru, kliknite dvakrát myšou na pozícii posledného bodu čiary.


Upozornenie: Viacnásobná 3D čiara môže byť zložená maximálne z 499 jednoduchých 3D čiar (500 bodov). Ak dosiahnete tento počet, vytváranie viacnásobnej 3D čiary sa automaticky ukončí.


Parametre viacnásobnej 3D čiary


Parametre 3D čiary sa definujú v paletke Vlastnosti objektu. Táto paletka je tvorená niekoľkými časťami (stránkami). V nasledujúcom texte sú popísané iba parametre týkajúce sa objektu 3D čiara.

3D farba


Nastavenie farieb grafického objektu.

Definovanie 3D farieb


1Prvá farba grafického objektu
2Druhá farba grafického objektu (farba povrchu 3D čiary)
3Tretia farba grafického objektu
Prehoď  farbyVýmena prvej farby (1) za druhú farbu (3) a naopak
4Definovanie farby druhej farby. Prvá a tretia farba bude doplnená automaticky nasledovne:
  • Prvá farba - piate políčko pred definovaným políčkom druhej farby v palete farieb.
  • Druhá farba - piate políčko za definovaným políčkom druhej farby v palete farieb.
SiváAutomatické nastavenie 3D farieb v odtieňoch šedej farby.
ExpandAk je tlačidlo zaškrtnuté, 1. a 3. farba sa schová. Tieto farby sú vypočítané podľa 2. farby.


Rozmery


Výška


Nastavenie výšky 3D čiary (1-99).


Šírka


Nastavenie šírky 3D čiary (1-99).

Ukážka - Viacnásobná 3D čiara


1, 2Výška 3D čiary.
3Šírka 3D čiary.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Pre objekt Viacnásobná 3D čiara nie sú implementované udalosti.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Write a comment…