Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Elipsa je grafický objekt, ktorý sa vytvára vpísaním do obdĺžnika. Preto je kreslenie elipsy totožné s kreslením obdĺžnika, s tým rozdielom, že do vytvoreného obdĺžnika sa pri vytváraní elipsy vpíše elipsa.


Vytvorenie elipsy

  1. V nástrojovej lište Kreslenie kliknite na tlačidlo Elipsa .
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude vrchol obdĺžnika a kliknite myšou.
  3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý vrchol obdĺžnika a kliknite myšou. Do takto definovaného obdĺžnika sa vpíše elipsa.

vytváranie elipsy - krok 2


vytváranie elipsy - krok 3Vytvorenie obdĺžnika na vpísanie elipsy - krok 2Elipsa sa vpíše do vytvoreného obdĺžnika - krok 3Parametre elipsy

Parametre elipsy sa definujú v paletke Vlastnosti objektu. Táto paletka je tvorená niekoľkými časťami (stránkami). Elipsa má všetky parametre okrem parametra Zaoblenie zhodné s obdĺžnikom.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Pre objekt Elipsa nie sú implementované udalosti.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.

Write a comment…