Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Current »

Proces D2000 Tenký klient nepodporuje všetky vlastnoti, príp. nepodporuje všetky parametre danej vlastnosti. Nižšie v texte sú uvedené rozdiely. Vlastnosti, ktoré tu nie sú uvádzané, sú funkčné a platia všeobecne pre grafické objekty, ak pri konkrétnom objekte nie je napísané inak.


Paletka Pripojenie objektuPodrobné informácie pre prácu s paletkou Pripojenie objektu a kompletný popis vlastností sú uvedené v kapitole Paletka Pripojenie objektu pre D2000 GrEditor.


Rozdiely v procese D2000 Tenký klient:


PrekresľovanieNie je implementované.
DynamikaNie je implementované.


Paletka Vlastnosti objektuPodrobné informácie pre prácu s paletkou Vlastnosti objektu a kompletný popis vlastností sú uvedené v kapitole Paletka Vlastnosti objektu pre D2000 GrEditor.


Rozdiely v procese D2000 Tenký klient:


Čiary


ŠtýlTCL podporuje iba plné čiary.
VzorkaPodporovaná je iba plná vzorka.
ZaoblenieNie je podporované.
UkončeniePodporovaný je iba typ 1.
ZalomeniePodporovaný je iba typ 3.


Text


EfektEfekty nie sú podporované.


BMP


Monochromatická bitová mapaTáto vlastnosť nie je podporovaná.


Tabuľka


Objekt nie je podporený.


3D


3D farbaNastavenie farby funguje zatiaľ len pri 3D tlačidle, 3D čiare a kruhovom tlačidle.
VzorkaVýber vzorky nie je podporovaný.
RozmeryZ rozmerov funguje len nastavenie výšky na 3D tlačidle a kruhovom tlačidle.


Efekty


Efekty nie sú podporované.


Grafické objektyPre použitie v aplikácii Tenkého klienta platia isté rozdiely a obmedzenia, ktoré sú popísané v odsekoch Paletka Pripojenie objektu a Paletka Vlastnosti objektu. Ďalšie rozdiely sú popísané nižšie.


Základné objekty


Popis parametrov objektov je uvedený na jednotlivých stránkach kapitoly Kreslenie grafických objektov.


Čiara
Viacnásobná čiara
Viacnásobná 3D čiara
Viacnásobná prerušovaná čiara
Elipsa
Mnohouholník
Kruhová výseč
Nie sú implementované udalosti (viď Paletka Pripojenie objektu, záložka Skript).
Tlačidlo (3D)Nie je implementované zarovnanie textu v objekte.
Trojbodový oblúk
Kváder
Tabuľka
Rámik
Medzikružie
Tieto objekty nie sú podporené.


Zobrazovače


Popis parametrov objektov je uvedený na jednotlivých stránkach kapitoly Zobrazovače.


SchémaZobrazovač neumožňuje obsluhu udalostí (OnClick, atď.) ako v HI.
GrafParametre Číslo riadku podľa inštancie schémy (Zadané číslo riadku), Ovládacie prvky a Rámik nie sú podporované.
Nie sú implementované všetky obsluhy udalostí.
BrowserNepodporuje parameter Ovládaný objekt (záložka Pripojenie).
Riadky nie je možné mazať ani pridávať.
Alarmy
Monitorovanie
Stĺpcový prístroj
Ručičkový prístroj
Trend
XY graf
Objekty nie sú implementované.
ReportObjekt nie je v podporený
Progress barMierne obmedzená činnosť. Tieňový progress bar nie je podporený.


SWT Shell, JavaSwing


Objekty nie sú podporené


Windows prvky


Popis parametrov objektov je uvedený na jednotlivých stránkach kapitoly Windows prvky.


TlačidloNie je implementovaná obsluha udalosti OnUserInput (záložka Skript).
Bitmapu nedokáže zarovnať vertikálne (záložka Parametre).
Nepodporuje druhú bitmapu (Bmp2, záložka Parametre).
Parameter (záložka Parametre) Esc nie je podporený.
Áno-nie tlačidlo (Check-box)
Výberové tlačidlo (Radio button)
Nepodporuje bitmapy.
ZoznamTyp zoznamu - Editovateľný zoznam nie je implementovaný (parameter Typ, záložka Parametre).
Nie je implementovaný parameter Pripojený objekt.
ZáložkyNie je implementovaná obsluha udalostí OnGotFocus, OnLostFocus (záložka Skript).


Skupiny objektovZoskupovanie objektov nie je podporené. Ak je objekt v skupine a skupina má definovaný event, Tenký klient to ignoruje.


GrafyZákladné parametre


V konfigurácii je možné nastaviť farbu osí a plochy grafu. Graf podporuje viac osí Y, ktoré môžu byť statické alebo dynamické.
Podporované sú živé (automatický posun intervalu o zadaný čas), historické aj XY grafy.


Implementované priebehy (viď kapitola Popis okna Konfigurácia objektu):


  • Čiara - prepojenie priame, lomené
  • Značka - funkčné sú len niektoré typy
  • Výplň
  • Stĺpik (2D aj 3D) - podporená je iba funkcia "Posledná hodnota"


Priesvitnosť priebehov je podporovaná.


Interval a hodnoty


V grafe je možné krokovanie času (o celý interval), aj explicitné zadanie časového intervalu užívateľom. Pri zmene intervalu sa načítajú nové dáta. Na osiach X aj Y funguje zoom.


Tabuľka grafu a nastavenie priebehov


Tabuľku grafu je možné vypnúť a zapnúť. Zobrazuje priebehy aj s poslednou hodnotou. Priebehy je možné zapínať a vypínať a nastaviť ich farbu, výplň, hrúbku a typ (priamy, lomený).


V tabuľke je možné zvoliť zobrazenie osi Y, ktorá patrí konkrétnemu priebehu.


Kliknutím pravým tlačidlom myši nad konkrétnym priebehom sa zobrazí popup menu s možnosťou výberu tabuľky hodnôt.


Dynamické grafy


Dynamický graf je možné zobraziť nastavením ovládania grafického objektu na %ViewTrend v paletke Pripojenie objektu.


Informácie o zobrazovaní


Nastavenie spôsobu zobrazenia informácií po kliknutí na grafický objekt v schéme.


Zobrazenie grafu v dialógovom okne


Existujúci graf je možné zobraziť v samostatnom dialógovom okne kliknutím na grafický objekt, ktorý musí byť pripojený na ovládanie.


  • No labels