Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nástrojový panel Kreslenie umožňuje vytvárať - kresliť jednotlivé grafické objekty. Okrem tlačidiel na kreslenie obsahuje aj tlačidlá na výber vytvorených grafických objektov v schéme. Jednotlivé tlačidlá nástrojového panela je možné skryť / zobraziť. Princíp je uvedený v odseku Zobrazenie / skrytie tlačidiel pre kreslenie.


Význam jednotlivých tlačidiel nástrojového panela Kreslenie je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Výber grafického objektu more

Výber objektov do oblasti more

Jednoduchá čiara more


Viacnásobná čiara arrows.gif (74 bytes)

Viacnásobná prerušovaná čiara Zložená prerušovaná čiara

Oblúk Oblúk

Trojbodový oblúk Trojbodový oblúk

Obdĺžnik Obdĺžnik

Mnohouholník Mnohouholník

Kruh Kruh

Elipsa Elipsa

Kruhová výseč Kruhová výseč

Medzikružie Medzikružie

Pravidelný mnohouholník (D2000 V12.2.67N)Medzikružie

Šípka (D2000 V12.2.67N)Medzikružie

Text Text

Zobrazovač Text

Tabuľka Tabuľka

Kváder Kváder

Hranaté tlačidlo Tlačidlo

Rámik Rámik

Okrúhle tlačidlo Kruhové tlačidlo

Viacnásobná priestorová čiara Viacnásobná priestorová čiara

Koláčový diagram

Zobrazovač Trend

Zobrazovač Pruh

Zobrazovač Progress Bar

Ručičkový prístroj

Stĺpcový prístroj

Zobrazovač Schéma

Zobrazovač Komponenta

Zobrazovač Graf

Zobrazovač XY Graf

Splitter

Bitová mapa Bitová mapa

Zobrazovač Alarm

Zobrazovač Monitorovanie

Statický text

Vstup textu

Tlačidlo

Tlačidlo Command LInk

Áno-Nie tlačidlo

Výberové tlačidlo

Posuvné tlačidlo

Zoznam

Záložky

Grupa

Strom

Zobrazovač Browser

SWTShell

JavaSwing

Zobrazovač WebFrame Zobrazovače

Html iFrane

Active X prvok Zobrazovače

EDA Debugger Zobrazovače

Notes

Požiadavky

Minimálna podporovaná verziaD2000 V12.2.67N

Súvisiace stránky:

Write a comment…