Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nástrojový panel Kreslenie umožňuje vytvárať - kresliť jednotlivé grafické objekty. Okrem tlačidiel na kreslenie obsahuje aj tlačidlá na výber vytvorených grafických objektov v schéme. Jednotlivé tlačidlá nástrojového panela je možné skryť / zobraziť. Princíp je uvedený v odseku Zobrazenie / skrytie tlačidiel pre kreslenie.


Význam jednotlivých tlačidiel nástrojového panela Kreslenie je uvedený v nasledujúcej tabuľke.


Výber grafického objektu more
Výber objektov do oblasti more
ciara
Jednoduchá čiara more
viacnásobná čiara
Viacnásobná čiara arrows.gif (74 bytes)
Zložená prerušovaná čiara
Viacnásobná prerušovaná čiara Zložená prerušovaná čiara
Oblúk
Oblúk Oblúk
Trojbodový oblúk
Trojbodový oblúk Trojbodový oblúk
Obdĺžnik
Obdĺžnik Obdĺžnik
Mnohouholník
Mnohouholník Mnohouholník
Kruh
Kruh Kruh
Kruhová výseč
Kruhová výseč Kruhová výseč
Medzikružie
Medzikružie Medzikružie
Elipsa
Elipsa Elipsa
Text
Text Text
Bitová mapa
Bitová mapa Bitová mapa
Viacnásobná priestorová čiara
Viacnásobná priestorová čiara Viacnásobná priestorová čiara
Tlačidlo
Hranaté tlačidlo Tlačidlo
Rámik Rámik
Okrúhle tlačidlo Kruhové tlačidlo
Tabuľka Tabuľka
Kváder
Kváder Kváder
Vertikálny zobrazovač
Vertikálny zobrazovač
Vertikálny zobrazovač - percentá
Vertikálny percentuálny zobrazovač
Horizontálny zobrazovač
Horizontálny zobrazovač
Horizontálny zobrazovač - percentá
Horizontálny percentuálny zobrazovač
Koláčový diagram
Koláčový diagram
Zobrazovač Pruh
Zobrazovač Pruh
Ručičkový prístroj
Ručičkový prístroj
Stĺpcový prístroj
Stĺpcový prístroj
Zobrazovač Text
Zobrazovač Text
Zobrazovač Trend
Zobrazovač Trend
Zobrazovač Browser
Zobrazovač Browser
Zobrazovač Graf
Zobrazovač Graf
Zobrazovač XY Graf
Zobrazovač XY Graf
Zobrazovač Schéma
Zobrazovač Schéma
Zobrazovač Monitorovanie
Zobrazovač Alarm
Zobrazovač Monitorovanie
Zobrazovač Monitorovanie
Progress bar
Zobrazovač Progress Bar
Splitter
Splitter
Statický text
Statický text
Vstup textu
Vstup textu
Tlačidlo
Tlačidlo
Strom
Strom
Áno-Nie tlačidlo
Áno-Nie tlačidlo
Výberové tlačidlo
Výberové tlačidlo
Posuvné tlačidlo
Posuvné tlačidlo
Zoznam
Zoznam
Záložky
Záložky
Grupa
Grupa
SWTShell
SWTShell
JavaSwing
JavaSwing
Status bar
Status bar
Menu
Menu
MDI
MDI
Active X prvok Zobrazovače
WebFrame
Zobrazovač WebFrame Zobrazovače
EDA Debugger
EDA Debugger Zobrazovače

Zobrazenie / skrytie tlačidiel pre kreslenieTlačidlá v paneli Kreslenie je možné ľubvoľne zobrazovať / skrývať. Po kliknutí na tlačidlo Nastavenia sa otvorí okno, ktoré obsahuje všetky tlačidlá pre kreslenie grafických objektov. Štandardne sú všetky tlačidlá zaškrtnuté, t.j. zobrazujú sa v nástrojovej lište. Používateľ môže jednoduchým spôsobom zrušiť označenie ľubovoľných tlačidiel a tie nebudú zobrazené v paneli Kreslenie. Tieto tlačidlá sú zvýraznené červenou farbou.

   

Tlačidlom Prepínač používateľ aktivuje svoje nastavenie ponuky tlačidiel pre kreslenie. Opätovným stlačením sa zobrazia všetky tlačidlá. Prepínač je prístupný len v prípade, ak sú nejaké tlačidlá kreslenia skryté.


Súvisiace stránky:

Write a comment…