Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po odštartovaní procesu D2000 GrEditor sa na obrazovke objaví nasledujúce okno.

Prostredie procesu D2000 GrEditor pozostáva z týchto základných časí:

Write a comment…