Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zobrazovač WebFrame

WebFrame slúži na načítanie html stránky do schémy.


Vloženie WebFrame objektu

  1. V nástrojovej lište Kreslenie stlačte tlačidlo WebFrame WebFrame.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh objektu a kliknite myšou.
  3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý roh objektu a kliknite myšou.

Skript


Paletka Pripojenie objektu

Referenčná premenná

Slúži na pomenovanie WebFrame objektu pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.

Metadáta

Priradenie aplikačných dát (metadáta) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom ",..." .

Udalosť

Parameter nemá v prípade WebFrame objektu význam.

WebFrame


URL

Reťazec URL, ktorý sa bude zobrazovať vo WebFrame.

Write a comment…