Title: D2000 HI - Human Interface  
Author: D2000 Dev Team Oct 12, 2017
Last Changed by: D2000 Dev Team Oct 12, 2017
Tiny Link: (useful for email) https://doc.ipesoft.com/x/8IqLAg
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
D2000 V21 Dokumentácia (246)
    Page: Otvorenie grafickej schémy (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: GETACCESS
    Page: DELETEARCHDATA
    Page: Ovládanie digitálnych výstupných bodov (DO) (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000/Staré ovládacie okná)
    Page: Tell príkazy
    Page: Výber a editácia systémových farieb (D2000)
    Page: Pripojovanie grafického objektu na ovládanie
    Page: Archív - ladenie a debugovanie
    Page: Štart inštalácie
    Page: Posuvné tlačidlo
    Page: Event Script Language (ESL)
    Page: HI_GetUserRFID
    Page: Stavový riadok (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: D2000 WorkBook
    Page: REBUILD_ACC
    Page: Koláčový diagram
    Page: Začlenenie do HI
    Page: Položky konfiguračného okna (Logické skupiny)
    Page: Grafické schémy (D2000 GrEditor)
    Page: Trend
    Page: GetUserObjName
    Page: Popis konfiguračného okna doplnkových paliet
    Page: Konfigurácia externých nástrojov (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Ovládanie absolútnych časových výstupov (ToA) (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000/Staré ovládacie okná)
    Page: SetExtFunctDllName
    Page: XY grafy (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Sprístupnenie údajov z trezorových databáz
    Page: Nastavenie parametrov pre klientov (D2000 XML)
    Page: Ladenie a debugovanie
    Page: Všeobecné vlastnosti dialógových ovládacích okien (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Procesy
    Page: Položky konfiguračného okna (Užívateľské premenné)
    Page: Hodnoty komunikačných staníc
    Page: Zoznam objektov
    Page: Vloženie novej hodnoty do archívu (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Vstup textu
    Page: HI_SetGraphBackColor
    Page: Tvorba grafických prezentačných okien
    Page: Ovládanie blokovaných alarmov (D2000)
    Page: Štartovacie parametre (Procesy)
    Page: Užívateľ Konzola
    Page: Preddefinované štruktúrované premenné
    Page: Tlačidlo (Windows prvky)
    Page: Pripojenie ku grafickému objektu
    Page: OnTimer
    Page: Stavové procesné alarmy (D2000)
    Page: Popis licencie
    Page: Záložky
    Page: DB_SET_PROCESS_PARAMS
    Page: HI_GetConnectToKernelStatus
    Page: Panel s ponukami (D2000 GrEditor)
    Page: Konfigurácia zobrazenia priebehu (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Grupa
    Page: Položky konfiguračného okna (Počítané body)
    Page: QUERY
    Page: Zobrazenie hodnôt archívneho objektu (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Spolupráca s procesom HI (LiveView)
    Page: Pripojovanie skupiny grafických objektov
    Page: Prístup k hodnotám z archívu (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Bitové mapy
    Page: CommandLink
    Page: Ručičkový prístroj
    Page: Organizovanie grafických informačných okien na ploche HI (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Prihlásenie do procesu HI (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Nástrojové panely (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Zobrazovanie aktuálnych a blokovaných alarmov
    Page: Popis okna "Konfigurácia objektu" (D2000)
    Page: Ovládanie objektov typu Časový interval - výstup (ToR) (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000/Staré ovládacie okná)
    Page: Systémové premenné
    Page: Okno pre správy a otázky (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Schéma DODM
    Page: Štruktúry rozhrania (dátové typy)
    Page: Vytvorenie nového zošita (D2000 WorkBook)
    Page: Podmienka vzniku udalosti
    Page: Zobrazovacie masky
    Page: Tlač reportu na tlačiarni (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Atribúty hodnoty objektu
    Page: LNG_Translate
    Page: HI_PrintWindow
    Page: Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000 (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: HI_CenterPicture
    Page: Výberové tlačidlo
    Page: Zobrazovanie údajov z monitorovacej databázy (Monitorovanie udalostí v systéme)
    Page: Stĺpcový prístroj
    Page: Nastavenia procesu HI (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Konfigurácia reportov (D2000)
    Page: Zoznam
    Page: Záhlavie okna procesu HI (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Serverovské protokoly - všeobecné pravidlá implementácie
    Page: Trezory monitorovacej databázy
    Page: Databázy - položky konfiguračného okna
    Page: Rozšírenia ESL pre HIS Server
    Page: Vyhodnocovanie palety
    Page: Security Access Proxy Server - D2000 SAS
    Page: Externé a užívateľské knižnice
    Page: Ovládanie aktívnych alarmov (D2000)
    Page: CALL - vzdialené volanie procedúr
    Page: Zobrazenie objektov pripojených k schéme
    Page: D2000 Alarm
    Page: Vloženie ActiveX objektu do grafickej schémy
    Page: Strom
    Page: Položky konfiguračného okna (Zariadenie)
    Page: Klávesové skratky (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Prístup do procesu HI)
    Page: Spracovanie hodnôt meraných bodov
    Page: LNG_GetCurrLngIdx
    Page: Proporcionálny zobrazovač
    Page: Slovník - použitie v procese HI
    Page: Činnosť
    Page: Reporty (D2000/Tvorba grafických prezentačných okien/Konfigurácia zobrazovacích objektov)
    Page: Multiserver systémy D2000
    Page: HI_SetConnectedObj
    Page: Parametre zošita
    Page: HI_SetPicturePos
    Page: Konfigurácia systémových textov (Spôsoby zobrazovania hodnôt)
    Page: Textové štýly
    Page: Exportovanie štruktúr (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Ladenie skriptu
    Page: MESSAGE
    Page: Pripojovanie grafických objektov
    Page: DB_REFRESH_TABLE
    Page: Konfigurácia v prostredí HI (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Používateľské okno pre zobrazenie údajov z monitorovacej databázy
    Page: Lokálne premenné (Aktívne schémy)
    Page: Redundancia komunikačných ciest
    Page: Vertikálny a horizontálny zobrazovač
    Page: Položky konfiguračného okna (Užívateľské menu v procese D2000 HI)
    Page: Slovník (Zobrazovanie údajov v systéme D2000)
    Page: Konfigurácia užívateľských makier (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Práca so štruktúrami (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: HI_EnableHI
    Page: Používateľské okno pre správu alarmov
    Page: Browser (Zobrazovače)
    Page: Štartovanie procesu HI (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Licencovanie konzol a Web aplikácií
    Page: Odhlásenie z procesu HI (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Objekt typu Alarm
    Page: D2000 Archív
    Page: Okná výberu objektov v prostredí HI (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Paletka Pripojenie objektu
    Page: Browser (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: JavaSwing
    Page: OpenRefToObject
    Page: Preddefinované bunky
    Page: Stavový skript
    Page: Položky konfiguračného okna (Komunikačné stanice)
    Page: Ovládanie absolútnych časových vstupov (TiA) (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000/Staré ovládacie okná)
    Page: Editácia parametrov zobrazenia (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: LiveView
    Page: Preddefinované lokálne premenné
    Page: Parametre pre proces D2000 Server
    Page: Alarmy - Obsluha výnimočných udalostí v systéme
    Page: Práca s otvoreným reportom (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Progress bar
    Page: Prehľad licenčných možností
    Page: HI na viacmonitorovom počítači (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Reportovanie chýb
    Page: Položky konfiguračného okna (Merané body)
    Page: Inicializácia grafu
    Page: Manažment terminálov
    Page: Grafy (D2000/Tvorba grafických prezentačných okien/Konfigurácia zobrazovacích objektov)
    Page: HI v multiserver systémoch
    Page: Popis okna "Monitorovanie systému - Nastavenia"
    Page: Prezeranie hodnôt z archívu (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Dataloger ESC8800
    Page: Nastavenie parametrov monitorovania (D2000)
    Page: Prenesenie parametrov do reportu v Crystal Report (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Zostavy grafických informačných okien (D2000/Tvorba grafických prezentačných okien/Konfigurácia zobrazovacích objektov)
    Page: CLOSE
    Page: Zobrazovač Browser (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Text
    Page: Klasifikácia objektov
    Page: Všeobecné vlastnosti dialógových ovládacích okien (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000/Staré ovládacie okná)
    Page: Ovládanie analógových a celočíselných vstupov (AI, CI) (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000/Staré ovládacie okná)
    Page: Konfigurácia paliet
    Page: Transakčná práca s databázou
    Page: Vertikálny a horizontálny zobrazovač - percentá
    Page: Štruktúry v dialógovom okne (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Ovládanie textových výstupov (TxtO) (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000/Staré ovládacie okná)
    Page: Pracovná plocha (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Korekcia priebehov pomocou myši (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Šablónové archívy pre zariadenia
    Page: Prostredie procesu HI (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Položky konfiguračného okna (Užívateľ)
    Page: HI_PrintGO
    Page: Položky konfiguračného okna (Vypínače)
    Page: Autentifikácia v D2000
    Page: Modifikácie vykonávania ESL v kontexte aktívnej schémy
    Page: Položky konfiguračného okna (Zobrazovacie masky)
    Page: HI v redundantných systémoch (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Ovládanie okna XY grafu (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Sledovanie monitorovania
    Page: Akcie v skripte
    Page: Položky konfiguračného okna (Štruktúrovaná premenná)
    Page: Tlač grafických informačných okien (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Editovanie štruktúr (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: HI_GetHIHWND
    Page: Aplikačná nápoveda (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Panel s ponukami (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: OPEN
    Page: Položky konfiguračného okna (Archivovanie údajov v systéme D2000/Archivované hodnoty)
    Page: OnDynamicGraph
    Page: Konfiguračné okno
    Page: Konfigurácia zobrazenia priebehu (Zobrazovače)
    Page: Zrušenie hodnoty z archívu (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Konfigurácia grafov (D2000)
    Page: Konfigurácia zostáv (D2000)
    Page: Textový zobrazovač
    Page: Popis konfiguračného okna zobrazovacích paliet
    Page: JAVA ako skriptovací jazyk
    Page: Ovládanie digitálnych vstupných bodov (DI) (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000/Staré ovládacie okná)
    Page: Užívateľ
    Page: HI_GetPicturePos
    Page: OPENEVENT
    Page: Pruh
    Page: Podpora Windows Terminal Services a Citrix MetaFrame
    Page: Dynamické grafy (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Prenesenie parametrov do reportu v MS Excel (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Terminológia
    Page: Ovládanie veličín prostredníctvom grafických schém (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Štruktúra aplikačného adresára
    Page: Ovládanie objektov typu Časový interval - vstup (TiR) (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000/Staré ovládacie okná)
    Page: ArchView
    Page: HI_GetUserObjName
    Page: Paletka Vlastnosti objektu
    Page: Áno-Nie tlačidlo
    Page: Parametre grafickej schémy
    Page: Posielanie správ v procese HI (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Systémové informácie (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Ovládanie analógových a celočíselných výstupov (AO, CO) (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000/Staré ovládacie okná)
    Page: Monitorovanie udalostí v systéme (D2000)
    Page: ON CHANGE
    Page: Spôsoby zobrazovania hodnôt
    Page: Spôsob ovládania objektu
    Page: Ovládanie textových vstupov (TxtI) (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000/Staré ovládacie okná)
    Page: Užívateľské menu v procese D2000 HI
    Page: Hlavný nástrojový panel (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Grafické schémy (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Nastavenia konzoly (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Konfigurácia zostáv (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Master funkcie
    Page: Položky konfiguračného okna (Objekt typu Alarm)
    Page: Popis konfiguračného okna bitmapových paliet
    Page: Zmena hodnôt v archíve (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Spolupráca s procesom HI (ArchView)
    Page: Ukončenie procesu HI (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Statický text
Labels
Global Labels (1)