Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Spustenie procesu HI na oddelenom desktope je možné pomocou aplikácie "runonipedsk.exe", ktorá sa nachádza v adresári "bin" nainštalovaného systému D2000.

Aplikácia "runonipedsk.exe" číta meno a parametre procesu z príkazového riadku a zadaný proces spustí na oddelenom desktope. Potom čaká, kým sa proces ukončí a prepne zobrazenie späť na hlavný desktop.

Príklad pre spustenie HI.EXE na oddelenom desktope:

runonipedsk.exe hi.exe /Smeno_servera /param1 /param2

Ak je proces HI spustený na oddelenom desktope, nie je viditeľné windows tlačidlo "Štart" ani lišta so spustenými aplikáciami, nie je možné HI minimalizovať, meniť veľkosť ani ukončiť.
Externé nástroje, odštartované z tohto HI, zdieľajú s HI oddelený desktop a je možné sa medzi nimi prepínať kombináciou kláves Alt+Tab.

Ak je v HI.EXE prihlásený užívateľ s administrátorskými právami, povolí sa možnosť ukončiť ho a v menu sa objaví položka "Prepni na hlavný desktop". Po kliknutí na túto položku sa prepne zobrazená plocha na hlavný desktop, pričom HI zostane bežať na oddelenom desktope. Na prepnutie z hlavného na oddelený desktop sa používa runonipedsk.exe s prepínačom "/s".
Ak je aplikácia runonipedsk.exe spustená bez parametrov, prepne zobrazenie na oddelený desktop a spustí utilitu desktopswitch.exe, ktorá umožní (po stlačení tlačidla) návrat na hlavný desktop.

Write a comment...