Proces D2000 Alarm vyhodnocuje podmienky vzniku a zániku alarmov. Vznik alarmu je výrazným spôsobom indikovaný na pracovnej ploche procesu D2000 HI. Zmeny stavu alarmových objektov - alarmov sú monitorované procesom D2000 Server. Proces D2000 Alarm nemá pracovnú plochu pre komunikáciu s užívateľom.

Write a comment...