Pripojenie eventu na ovládanie ku grafickému objektu v schéme

V procese D2000 GrEditor je možné pripojiť objekt typu Event na ovládanie (napríklad pri stlačení tlačidla myši). V dialógu pre pripojenie je políčko, do ktorého je možné vložiť textový parameter.

V prípade stlačenia myši nad takto konfigurovaným grafickým objektom (nutný predpoklad je, že je spustený proces D2000 Event Handler, ktorý je parentom daného eventu) bude odštartovaná inštancia eventu. V tomto prípade budú preddefinované premenné naplnené nasledovne:

Meno preddefinovanej premennej Typ premennej Popis
_FROM_HIP ALIAS _FROM_HIP Alias je inicializovaný ako odkaz na objekt typu HIP (Human Interface) v ktorom je otvorená schéma *.
_HIP_PAR_STR TEXT _HIP_PAR_STR Textový parameter.
_HIP_USER_DESC TEXT _HIP_USER_DESC Popis aktuálne prihláseného užívateľa doplnený o meno počítača.

* Parameter _FROM_HIP je možné využiť na komunikáciu s procesom D2000 HI, z ktorého bola inštancia odštartovaná.

Napríklad akcia

MESSAGE "Start eventu" ON _FROM_HIP

zobrazí užívateľovi textovú správu "Start event".

Poznámka:
Vo verziách systému 4.5 a vyšších je pre interaktívnu komunikáciu s užívateľom výhodnejšie využiť Aktívnu schému.

Write a comment...