Akcia GETACCESS


Deklarácia
_bool := GETACCESS strExpression_Str [PUBLIC [descriptOUT_Str[, descriptIN_Str]]]

Parametre
_bool in Identifikátor typu Bool.
strExpression_Str in Výraz typu String definujúci meno.
descriptOUT_Str out Výraz typu String - odkaz na hodnotu typu String.
descriptIN_Str in Identifikátor typu String - užívateľský popis k menu, použije sa pri úspešnej registrácii.

Popis
Akcia registruje v rámci interpreta skriptu (procesu D2000 EventHandler alebo D2000 HI) alebo v rámci aplikácie (pri použití kľúčového slova PUBLIC) jednoznačné meno, ktoré je dané výrazom strExpression_Str. V prípade, že také meno existuje, vráti hodnotu @False. Ak neexistuje, vykoná registráciu a vráti úspech (hodnota @True). Ďalšie (iné) inštancie ľubovoľného eventu budú pri pokuse o registráciu zhodného mena (reťazca) neúspešné.

Kľúčové slovo PUBLIC spôsobí, že registrované meno (reťazec) bude zverejnené pre všetky skripty (systémový event alebo aktívna schéma) v rámci aplikácie. Táto registrácia je zabezpečená prostredníctvom procesu D2000 Server.

Bez kľúčového slova PUBLIC je registrovaný reťazec známy len v rámci procesu v ktorom je skript interpretovaný (D2000 EventHandler alebo D2000 HI).

Po neúspešnej registrácii mena, bude parameter descriptOUT_Str obsahovať text identifikujúci skript, ktorý vykonal registráciu mena ako prvý. Formát textu je nasledovný:

computerName;processName;objectName;description

computerName Meno počítača, kde beží proces, ktorý vykonal registráciu.
processName Meno objektu typu Proces, ktorý vykonal registráciu.
objectName Meno objektu, ktorý vykonal registráciu (objekt typu Event alebo aktívna schéma).
description Hodnota parametra descriptIN_Str akcie, ktorá vykonala úspešnú registráciu mena.

Ak registráciu vykonal objekt v rámci rovnakého procesu, computerName a processName budú prázdne texty (napr. ;;E.Event).
Poznámka
Tell príkaz SHOW_ACCESS_LIST umožňuje získať zoznam mien registrovaných prostredníctvom akcie GETACCESS v rámci aplikácie (s kľúčovým slovom PUBLIC).

Súvisiace stránky:

Write a comment...