Event script language (ESL)

ESL je jednoduchý procedurálny jazyk prispôsobený pre prácu v prostredí systému D2000. Umožňuje implementovať širokú škálu algoritmov, ktoré sú potrebné pri vytváraní aplikácie systému v konkrétnom technologickom prostredí.

Základné charakteristické črty jazyka:

 • vlastný algoritmus je vyjadrený textovou formou ako zdrojový text (script),
 • základná (a neoddeliteľná) výkonná jednotka jazyka je akcia,
 • umožňuje implementovať a volať procedúry v rámci jedného zdrojového textu,
 • volanie procedurálnym spôsobom iné skripty,
 • obsluha chybových stavov,
 • štartovať externé procesy,
 • umožňuje deklarovať a používať globálne a lokálne premenné (v rámci procedúry),
 • umožňuje pracovať s hodnotami objektov, používať ich vo výrazoch, meniť,
 • podľa kontextu použitia skriptu (Event, Aktívna schéma) poskytuje špecifické rozšírenia,
 • špecifickým spôsobom používa objekty systému:
  • Archívny objekt - práca s archívom (čítanie, blokové čítanie, zápis),
  • Databáza - prístup do SQL databázy (čítanie, zápis, mazanie),
  • Meraný bod - čítanie, zápis,
  • Schéma, Graf, Zostava - otvárať, zatvárať na ploche procesu D2000 HI,
  • Proces HI - komunikovať s operátorom - textové správy, otázky,
  • Štruktúrovaná premenná - pracovať s položkami štruktúry,
  • Alarmy - blokovať, kvitovať,
  • Externá funkcia - volať externé užívateľské funkcie implementované v DLL knižniciach,
  • Proces - komunikovať s procesom pomocou textových správ (COMMAND).
Write a comment...