Tento dokument popisuje licencovanie používateľských konzol D2000 (D2000 HI, D2000 GrEditor, D2000 CNF, D2000 ODBC Driver atď.).

Licencovanie je založené na princípe zakúpenia určitého potrebného počtu klientskych konzol a výberom licenčného modelu, ktorý najlepšie vyhovuje zákazníkovi v kontexte danej aplikácie.

Systém D2000 podporuje nasledovné licenčné modely:

Named Device

Licenčný model je v podstate identický s formou licencovania v starších verziách D2000. Licencia je viazaná počtom zariadení (počítačov), z ktorých sa môžu prihlásiť užívatelia konzol D2000 HI do Systému. Tento model licencovania je vhodný pre aplikácie, v ktorých je okruh počítačov stály a mení sa zriedkavo. Nie je vhodný v prípadoch, kedy sa k serveru D2000 pristupuje technológiami vzdialeného prístupu ako napr. Citrix, RDP a podobne.

Na strane servera (D2000 Server) sa vytvára zoznam konzol v súbore ConsolesInfo.txt, ktorý je možné nájsť v programovom adresári systému D2000. Súbor má podobný vzhľad ako tu uvedený:

 [CONSOLES]
 USERX_PC;13:04:00 03-09-2012
 USERY_PC;17:29:28 14-08-2012
 USERZ_PC;15:02:01 03-09-2012

Tento súbor je možné editovať ručne a následne oznámiť procesu D2000 Server, aby si ho načítal, tell príkazom REFRESH_LICENCE.
Výhodnejšia cesta ako robiť úpravy v zozname konzol je pomocou modulu D2000 Management Console.

Named User

Licencia je definovaná počtom užívateľov, ktorí sa môžu prihlásiť do systému D2000. Nie je povolené viacnásobné prihlásenie jedného užívateľa, ani vytvorenie užívateľov nad rozsah licencie.

Concurrent User

Licencia je definovaná počtom užívateľov, ktorí sa môžu prihlásiť v danom čase do systému D2000. Je povolené viacnásobné prihlásenie jedného užívateľa. Každé viacnásobné prihlásenie sa však započítava samostatne.


Licencovanie tenkých klientov (Web aplikácie)

Licencovanie tzv. tenkých klientov (Web aplikácie) je realizované formou maximálneho počtu web klientov (klientov z web prehliadačov) prihlásených v danom čase.


Licencovanie EDA

EDA umožnuje dva spôsoby licencovania. Prvým je explicitné povolenie "tučných" EDA klientov, bez použitia EDA servera. Druhým spôsobom je definovanie počtu EDA serverov, ktoré môžu bežať súčasne. Pri tejto možnosti je automaticky povolené použitie "tučných" EDA klientov.


Licencovanie JAPI (D2Connector)

Licencovanie JAPI je definované maximálnym počtom JAPI sessions prihlásených v danom čase.

Súvisiace stránky:

Write a comment...