Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zostava je skupina grafických informačných okien (grafické schémy, grafy), ktoré sú rozmiestnené na pracovnej ploche procesu D2000 HI. Hlavnou funkciou zostavy je uľahčiť prácu s často sa opakujúcim otváraním a rozmiestňovaním jednotlivých okien. Operátor tak môže otvoriť dané okná so zachovaním ich pôvodného rozmiestnenia a veľkosti jednoducho otvorením definovanej zostavy. 

Prístup k zostavám je možný v ponuke Otvor/Zostavy, alebo kliknite na tlačidlov Hlavnom nástrojovom paneli (alebo stlačte CTRL+Q).

Write a comment...