Zobrazovacie masky sú objekty systému D2000. Definujú sa pre stavy procesných alarmov objektov typu Meraný bod, Počítaný bod a Vypínač. Používajú sa na definovanie textu, ktorý sa zobrazí v okne Zoznam alarmov (stĺpec Popis udalosti) v procese D2000 HI po prechode procesného alarmu objektu do príslušného stavu. Zobrazovacia maska je definovaná textom, ktorý môže obsahovať aj formátovacie masky.

V systéme D2000 je preddefinovaná skupina zobrazovacích masiek, ktoré sú použité pri rôznych "činnostiach" systému (napr. zobrazovacia maska SM._Start_Systemu je použitá pri štarte systému D2000).

Zoznam preddefinovaných zobrazovacích masiek v systéme D2000:

Zobrazovacia maska Popis
SM._ConfigDone Maska pre zmenu konfigurácie.
SM._EventLog Momentálne neimplementované.
SM._Logoff Maska pre odhlásenie.
SM._LogonFailed Maska pre neúspešné prihlásenie.
SM._LogonSucc Maska pre úspešné prihlásenie.
SM._MonitorVal_Limit Maska pre monitorovanie prekročenia medzí.
SM._MonitorVal_Value Maska pre monitorovanie zmeny hodnoty.
SM._Operator_SetVal Maska pre nastavenia hodnoty operátorom.
SM._PMD Maska pre špeciálne dáta z komunikácie.
SM._ProcAlarm_Block Maska pre akciu blokovania procesných alarmov.
SM._ProcAlarm_Kvit Maska pre akciu potvrdenia procesných alarmov.
SM._ProcAlarm_UnBlock Maska pre akciu odblokovania procesných alarmov.
SM._ProcesLog Maska pre prihlásenie systémového procesu.
SM._ProcesStart Maska pre štart systémového procesu.
SM._ProcesStop Maska pre zastavenie systémového procesu.
SM._Start_Systemu Maska pre štart systému D2000.
SM._StationChange Maska pre zmenu stavu stanice.
SM._Stop_Systemu Maska pre zastavenie systému D2000.
SM._SysAlarm_Alarm Maska pre prechod systémových alarmov do stavu Alarm.
SM._SysAlarm_Block Maska pre prechod systémových alarmov do stavu Block.
SM._SysAlarm_Kvit Maska pre prechod systémových alarmov do stavu Kvit.
SM._SysAlarm_Normal Maska pre prechod systémových alarmov do stavu Normal.
SM._SysAlarm_Unblock Maska pre prechod systémových alarmov do stavu Unblock.
SM._SystemError Maska pre zobrazenie informácie o systémovej chybe alebo varovaní.

Súvisiace stránky:

Write a comment...