Rozšírenie D2000 WorkBook je určené pre vytváranie reportov, ktoré obsahujú archívne alebo okamžité hodnoty objektov systému D2000 v prostredí MS Excel 97 (alebo MS Excel 2000). Vytvorené reporty je možné používať priamo v prostredí MS Excel alebo ich integrovať do prostredia procesu D2000 HI prostredníctvom objektu typu Report. Ďalej je možné konfigurovať automatický export alebo tlač dát.

D2000 WorkBook pozostáva z vlastného rozšírenia (súbor D2000_WorkBook.xll a predlohy D2000_WorkBook.xlt).

Súvisiace stránky:

Write a comment...