Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Multiserver systém pozostáva z viacerých (minimálne dvoch) nezávislých aplikačných serverov systému D2000, na ktoré je možné pristupovať z jednej operátorskej konzoly (procesu D2000 HI). Proces D2000 HI poskytuje plnohodnotný prístup na každý z týchto serverov.

Nasledujúci obrázok zobrazuje dva aplikačné servery A a B, na ktoré pristupuje užívateľ z procesu D2000 HI:

Požiadavky:

  1. Pre každý proces D2000 Server musí byť definovaný jeho identifikátor (číslo) v multiserver systéme - viac kapitola Zmena čísla servera.
  2. Nastavenia procesu D2000 HI - viac kapitola HI v multiserver systémoch.
Write a comment...