Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Schéma objektovej architektúry DODM


  Systém      
  ActAlarm      
  ARCH_TAB      
  ARRAYS      
  BITMAPS Bitové mapy    
  CMD_FILES      
  COMPOSITIONS Zostavy    
  DIAGRAMS Grafy    
  EXT_FNCT Externé funkcie    
  HI_MENU HI menu    
  LOGGROUPS Logické skupiny Logické skupiny  
  ORPHANAGE      
  PALETTES Bitmapové palety    
    Doplnkové palety    
    Zobrazovacie palety    
  PICTURES Schémy    
  REPORTS Reporty    
  RES_GROUPS Skupiny objektov    
  SHOW_MASK Zobrazovacie masky    
  STATUS_TEXT Stavové texty    
  STRUCTS Štrukt. premenné    
  STRUCTSDEF Definície štruktúr    
  STYLES Textové štýly    
  SYSTEM_VAR Systémové premenné    
  TIME_CHANNELS Časové kanály    
  TRENDS Kalendáre    
  TXTPALETTES Typy dní    
  USERS Užívatelia    
  USER_VAR Užívateľské premenné    
  ESLINTERFACES ESL interface    
SYSTEM        
  Procesy      
  *.ALA Alarmy    
  *.API Užívateľské premenné    
  *.ARC Archivované hodnoty    
  *.BRW Polia hodnôt    
  *.CLC Počítané body    
  *.CNF      
  *.DBM Databázy Tabuľky  
  *.EVH Eventy    
  *.EVV Užívateľské premenné    
  *.GRE      
  *.GTW Vzdialené objekty    
  *.HIP      
  *.HIS      
  *.KOM Linky Stanice Merané body
  *.KNL      
  *.ODB      
  *.OPC      
  *.SAS      
  *.SCO      
  *.SMC      
  *.SWP Vypínače    
  *.TEL      
  *. TPL Topológia    
  *.VBA      
  *.WBK      
  *.XLW      


Vysvetlivky:


preddefinované objekty typu Systém alebo označenia jednotlivých objektov

typy objektov
Write a comment…