Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Štandardné menu v procese D2000 HI je možné v prípade potreby zmeniť podľa charakteru aplikácie alebo potrieb užívateľa. Zmeny menu vždy súvisia s prihláseným užívateľom.


V zásade je možné menu modifikovať dvoma spôsobmi:

  • Uberaním položiek so štandardnej ponuky prostredníctvom zakázania alebo povolenia činností užívateľovi v konfigurácii užívateľa.
  • Pridávaním položiek prostredníctvom objektu typu HI Menu
Write a comment…