Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Upozornenie: Objekty typu Vypínač nie sú súčasťou štandardnej verzie systému D2000.

Objekty typu Vypínač sú určené predovšetkým pre aplikácie systému D2000 v energetických SCADA systémoch. Tieto objekty implementujú chovanie energetických vypínačov a odpojovačov. Jedná sa o objekty binárneho charakteru so špecifickým komplexným popisom jednotlivých stavov.

Vlastnosti vypínačov:

  • registrácia spontánnych zmien stavu SI (Switch Input), SO (Switch Output),
  • logika ovládania energetických vypínačov
  • logika blokovania energetických vypínačov,
  • logika blokovania rozpracovaných povelov v systéme,
  • sledovania transakcie povelu.

Spracovanie objektov typu Vypínač zabezpečuje separátny klient proces D2000 Switch. Tento proces implementuje funkčné metódy vypínačov.

Súvisiace stránky:

Write a comment…