Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Počítané body - EVAL TAGS sú objekty, ktoré v systéme získavajú hodnotu na základe definovaného výrazu (rovnice). Správcom počítaných bodov je proces výpočtov - SELF.CLC. Tento proces určuje hodnoty počítaných bodov a oznamuje zmeny týchto hodnôt systému D2000. Zmeny hodnôt oznamuje prostredníctvom komunikácie s procesom D2000 Server.


Použitie počítaných bodov v systéme D2000


Spôsob výpočtu

Hodnoty počítaných bodov sú procesom D2000 Calc (SELF.CLC) vypočítavané:

  • periodicky - výraz sa prepočítava periodicky s nastavenou periódou a s posunom (offset).
  • pri zmene - výraz sa prepočíta iba vtedy, keď dôjde k zmene hodnoty aspoň jedného objektu, ktorý sa nachádza v zápise výrazu.
  • trigger - výraz sa prepočíta podľa definovanej podmienky (trigger)
Write a comment…