Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jedným zo základných atribútov objektov systému D2000 je hodnota objektu - Value. Jednotlivé hodnoty objektov majú v systéme D2000 preddefinované názvy (označenia) prostredníctvom tzv. systémových textov, ktoré je možné ľubovoľne modifikovať*. Napríklad hodnoty typu Boolean majú v systéme definované štandardné označenie: False, True a Oscillate. Ak má objekt systému D2000 priradený stavový text, preťaží tento stavový text systémové texty, t.j. pre hodnoty tohto objektu sa použije označenie podľa stavových textov a nie podľa systémových textov.

Stavový text - StatusText je objekt systému D2000, ktorý poskytuje mechanizmus na predefinovanie označení hodnôt objektov typu:

  • Bo - Boolean
  • Di - Logický vstup
  • Dout - Logický výstup
  • Int - Integer
  • Ci - Celočíselný vstup
  • Co - Celočíselný výstup
  • Ce - Celočíselný - platný len pre objekty typu Počítaný bod (namiesto typu Int)
  • QI - Štvorstavový vstup

Konfigurácia stavového textu spočíva v definovaní označenia jednotlivých hodnôt objektu. Stavový text umožňuje definovať označenia maximálne pre 999 hodnôt.

* Zobrazenie hodnôt typu Integer, Real, Absolútny čas a Časový interval je možné riadiť pomocou Transformačnej palety.

Súvisiace stránky:

Write a comment…