Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

D2000 DDE Server je klient proces informačného systému reálneho času D2000. Bol navrhnutý a implementovaný za účelom sprístupnenia informácií obsiahnutých v systéme D2000 ostatným aplikáciám, ktoré podporujú DDE rozhranie. Výhodou uvedeného prístupu je, že užívateľ systému nie je pri práci obmedzený množstvom a rozmanitosťou štandardných nástrojov systému. Proces DDE Server je možné prevádzkovať v prostredí operačného systému Windows Vista a vyšší.

Vhodný nástroj rozširujúci možnosti systému D2000 v oblasti spracovania informácií je Microsoft Excel. Excel umožňuje tvorbu rozmanitých tlačových zostáv s kvalitnou grafickou úpravou a realizáciu zložitejších štatistických výpočtov.

Zabezpečenie informácií obsiahnutých v systéme je riešené štandardnými prostriedkami. Riadi sa prístupovými právami užívateľa, a teda neposkytuje možnosť neautorizovaného prístupu k informáciám.

Súvisiace stránky:

Write a comment…