Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pre lepšiu orientáciu operátora vo veľkých informačných systémoch monitorujúcich viac technologických celkov je potrebne triediť informácie na základe ich príslušnosti do určitých logických skupín. Logickou skupinou môže byt napríklad časť technológie. Implementácia logických skupín umožní operátorovi jednoduchší pohľad na systém a rýchlu lokalizáciu vzniknutej udalosti.

Logická skupina je v systéme D2000 objekt, ktorý má svoje meno a popis. Príslušnosť objektov systému D2000 do logických skupín sa definuje konfiguráciou v procese D2000 CNF alebo pri editácii príslušného objektu. Každý objekt môže patriť do viacerých logických skupín. Rodičom logickej skupiny je objekt typu Systém - LOGGROUPS alebo iná logická skupina. Týmto mechanizmom je možné vytvárať napr. stromovú štruktúru logických skupín alebo inú štruktúru zodpovedajúcu členeniu technologických celkov.

Write a comment…