Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Doplnková paleta je objekt systému D2000, ktorý obsahuje informácie o tom, ako sa doplnkový grafický objekt správa v závislosti od hodnoty jednotlivých atribútov komplexnej hodnoty pripojeného objektu. Doplnkový objekt je kreslený nad grafickým objektom, ktorému je doplnková paleta priradená.

Komplexná hodnota objektu systému D2000

Doplnkový grafický objekt v grafickej schéme

 • samotná hodnota objektu
 • limitný stav hodnoty objektu
 • procesný stav hodnoty objektu
 • užívateľské príznaky hodnoty objektu (flagy)
 • procesné alarmy

prepojenie parametrov grafického objektu s atribútmi komplexnej hodnoty objektu

doplnková paleta

 • typ doplnkového grafického objektu
 • farba obrysu doplnkového grafického objektu
 • farba výplne doplnkového grafického objektu
 • hrúbka doplnkového grafického objektu
 • spôsob zobrazenia doplnkového grafického objektu (normálny, nekreslený, blikajúci, prepínajúci, ...)

Prístup ku konfigurovaniu doplnkových paliet je výberom položky Konfigurácia - Doplnkové palety. Otvorí sa výberové dialógové okno umožňujúce vytvárať nové, modifikovať a rušiť existujúce palety.


Vytvorenie novej doplnkovej palety

 1. Vo výberovom okne stlačte tlačidlo Vytvorenie nového objektu.
 2. Otvorí sa dialógové okno "Nový objekt". Do vstupného políčka zadajte meno novej doplnkovej palety a na potvrdenie stlačte tlačidlo OK.
 3. Konfigurácia doplnkovej palety prebieha v konfiguračnom okne Doplnkové palety.
 4. V zobrazenom dialógovom okne vykonajte konfiguráciu zobrazovacích parametrov objektu pre jednotlivé riadky palety a kliknite na tlačidlo Ulož.

Modifikácia doplnkovej palety

 1. Vo výberovom okne vyberte paletu, ktorú chcete modifikovať.
 2. Stlačte tlačidlo Editácia objektu.
 3. Konfigurácia zobrazovacej palety prebieha v konfiguračnom okne Doplnkové palety.
 4. V zobrazenom dialógovom okne vykonajte konfiguráciu zobrazovacích parametrov objektu pre jednotlivé riadky palety a kliknite na tlačidlo Ulož.

Zrušenie doplnkovej palety

 1. Vo výberovom okne vyberte paletu, ktorú chcete zrušiť.
 2. Stlačte tlačidlo Zrušenie objektu.
Write a comment…