Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Upozornenie: Objekt Reporty nie je od verzie D2000 V10.037 podporovaný a prístup k nemu v prostredí procesu D2000 HI je odstránený.

Reporty sú objektmi systému D2000, ktoré slúžia na zobrazovanie výstupných zostáv. Výstupná zostava je tvorená dokumentom typu Microsoft Excel, Crystal Reports alebo iným, ľubovoľným dokumentom podporujúcim rozhranie OLE. Predtým je však potrebné report do systému D2000 zaradiť (vytvoriť).

Reporty môžu byť tiež súčasťou grafickej schémy. Na vloženie reportu do schémy v GrEditore slúži grafický objekt zobrazovač Report.

Prístup k reportom v procese D2000 HI je možný prostredníctvom voľby objektu Report v ponuke Konfigurácia.

Write a comment…