Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

D2000 Archiv je proces zabezpečujúci zber, spracovanie a distribúciu historických hodnôt. Slúži na archiváciu všetkých objektov D2000, ktoré majú hodnotu. Použitie databázy typu SQL umožňuje archivovať veľké množstvo údajov a zabezpečuje vysoký stupeň integrity údajov.

Viac informácií o podporovaných SQL databázach nájdete v sekcii Archivovanie údajov v systéme D2000.

Možné použitie archívu:

  • Zobrazovanie historických údajov formou grafov
  • Tlačenie protokolov a zostáv
  • Štatistické vyhodnocovanie
  • Export údajov do iných systémov

Proces Archív nemá pracovnú plochu pre komunikáciu s užívateľom.

Write a comment…