Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Polia hodnôt sú objekty, ktoré umožňujú pristupovať k historickým údajom z prostredia výpočtových klient procesov (D2000 Calc, D2000 EventHandler, ...) a zobrazovať ich napr. priamo v grafických schémach.

Polia hodnôt sú jednorozmerné polia historických údajov. Hodnoty jednotlivých prvkov poľa sú priradené procesom D2000 Archiv na základe definície poľa hodnôt. Zdrojom hodnôt sú dáta z archívu priradeného archívneho objektu. Výber hodnôt z archívu určuje hodnota časového triggra a časový krok. Časový trigger určuje čas prvej alebo poslednej položky poľa hodnôt. Hodnota časového triggra a časového kroku môže byť definovaná staticky (konfiguráciou) alebo dynamicky - hodnotou iného objektu D2000.

Typ hodnôt položiek poľa je daný typom hodnoty archivovaného objektu. Ak sa pre prvok poľa nenachádza zodpovedajúca hodnota v archíve je hodnota prvku nedefinovaná (Invalid value). 

Súvisiace stránky:

Write a comment…