Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

D2000 ODBC Driver je ovládač ODBC, ktorý umožňuje aplikáciám využívajúcim toto štandardné rozhranie prístup k údajom v systéme D2000 (napr. Microsoft Excel, Microsoft Query, Crystal Report). D2000 ODBC Driver umožňuje prístup k aktuálnym hodnotám systému D2000, ako aj k údajom z archívu historických hodnôt.

Poznámka: Od verzie D2000 9.2.34 je prístupný len v 32-bitovej verzii.

Write a comment…