Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stanice - Stations sú logicky alebo fyzicky ohraničené skupiny bodov (objekty typu Meraný bod), pre ktoré proces komunikácie s prostredím získava aktuálne hodnoty rovnakým spôsobom (mód linky, Protokol, Adresa stanice, atď.). Objekt typu Stanica prislúcha ku komunikačnej linke, prostredníctvom ktorej fyzicky komunikuje s hardvérom reprezentujúcim stanicu. Definícia stanice zahŕňa parametre, ktoré sú nevyhnutné pre komunikáciu so stanicami.Hierarchia objektov - Komunikačný proces, Linka, Stanica, Meraný bod

Hierarchia objektov - Komunikačný proces, Linka, Stanica, Meraný bod
Write a comment…