Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zobrazovacia paleta je objekt systému D2000, ktorý obsahuje informácie o tom, ako sa grafický objekt správa v závislosti od hodnoty jednotlivých atribútov komplexnej hodnoty pripojeného objektu.

Komplexná hodnota objektu systému D2000

Grafický objekt v grafickej schéme

 • samotná hodnota objektu
 • limitný stav hodnoty objektu
 • procesný stav hodnoty objektu
 • užívateľské príznaky hodnoty objektu (flagy)
 • procesné alarmy

prepojenie parametrov grafického objektu s atribútmi komplexnej hodnoty objektu

zobrazovacia paleta

 • farba obrysu grafického objektu
 • farba výplne grafického objektu
 • farba textu
 • spôsob zobrazenia grafického objektu (normálny, nekreslený, blikajúci, prepínajúci, ...)
 • farba podkladu grafického objektu
 • 3D efekt

Prístup ku konfigurovaniu zobrazovacích paliet je výberom položky Konfigurácia - Zobrazovacie palety. Otvorí sa výberové dialógové okno umožňujúce vytvárať nové, modifikovať a rušiť existujúce palety.


Vytvorenie novej zobrazovacej palety

 1. Vo výberovom okne stlačte tlačidlo Vytvorenie nového objektu.
 2. Otvorí sa dialógové okno "Nový objekt". Do vstupného políčka zadajte meno novej palety a na potvrdenie stlačte tlačidlo OK.
 3. Konfigurácia zobrazovacej palety prebieha v konfiguračnom okne Zobrazovacie palety.
 4. V zobrazenom dialógovom okne vykonajte konfiguráciu zobrazovacích parametrov objektu pre jednotlivé riadky palety a kliknite na tlačidlo Ulož.

Modifikácia zobrazovacej palety

 1. Vo výberovom okne vyberte paletu, ktorú chcete modifikovať.
 2. Stlačte tlačidlo Editácia objektu.
 3. Konfigurácia zobrazovacej palety prebieha v konfiguračnom okne Zobrazovacie palety.
 4. V zobrazenom dialógovom okne vykonajte konfiguráciu zobrazovacích parametrov objektu pre jednotlivé riadky palety a kliknite na tlačidlo Ulož.

Zrušenie zobrazovacej palety

 1. Vo výberovom okne vyberte paletu, ktorú chcete zrušiť.
 2. Stlačte tlačidlo Zrušenie objektu.
Write a comment…