Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Je proces, ktorý zabezpečuje administratívne funkcie systému D2000 - prezeranie a nastavovanie hodnôt objektov systému D2000.

Tento proces pracuje s textovým užívateľským rozhraním. Nie je určený pre bežnú obsluhu aplikácie systému D2000.

Write a comment…