Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alarmy

Alarmy sú objekty, ktoré v systéme D2000 indikujú vznik resp. zánik významnej (alarmovej) udalosti. Podmienky pre vznik a zánik alarmu sú definované konfigurátorom systému. Podmienkou môže byť určitý stav iného objektu, ale aj zložitý výraz obsahujúci stavy a hodnoty iných objektov. Vznik alarmu je výrazným spôsobom indikovaný na obrazovke displeja prostredníctvom procesu D2000 HI. Zmeny stavu alarmov môžu byť monitorované, t.j. zapisované do logovacej databázy.

Poznámka
Táto kapitola sa týka systémových alarmov. V systéme D2000 sú podporené aj tzv. procesné alarmy, ktoré rozširujú možnosti systému v oblasti obsluhy výnimočných situácií. Procesné alarmy sa definujú pre objekty typu Meraný bod, Počítaný bod a Vypínač. Ich konfigurácia je zahrnutá v konfigurácii spomenutých objektov. Viac informácii o procesných alarmoch sa teda dozviete v kapitolách venovaných konfigurácii meraných bodov, počítaných bodov a vypínačov.

Write a comment…