Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bitmapová paleta je objekt systému D2000, ktorý obsahuje informácie o tom, ako sa doplnkový grafický objekt správa v závislosti od hodnoty jednotlivých atribútov komplexnej hodnoty pripojeného objektu.

Komplexná hodnota objektu systému D2000

Bitová mapa v grafickej schéme

 • samotná hodnota objektu
 • limitný stav hodnoty objektu
 • procesný stav hodnoty objektu
 • užívateľské príznaky hodnoty objektu (flagy)
 • procesné alarmy

prepojenie parametrov grafického objektu s atribútmi komplexnej hodnoty objektu

bitmapová paleta

 • definícia konkrétnej bitovej mapy
 • farba pre monochromatickú bitovú mapu
 • farba pozadia bitovej mapy
 • sekvencia bitových máp
 • spôsob zobrazenia bitovej mapy (normálny, nekreslený, blikajúci, prepínajúci, ...)

Prístup ku konfigurovaniu zobrazovacích paliet je výberom položky Konfigurácia - Bitmapové palety. Otvorí sa výberové dialógové okno umožňujúce vytvárať nové, modifikovať a rušiť existujúce palety.


Vytvorenie novej bitmapovej palety

 1. Vo výberovom okne stlačte tlačidlo Vytvorenie nového objektu.
 2. Otvorí sa dialógové okno "Nový objekt". Do vstupného políčka zadajte meno novej bitmapovej palety a na potvrdenie stlačte tlačidlo OK.
 3. Konfigurácia bitmapovej palety prebieha v konfiguračnom okne Bitmapové palety.
 4. V zobrazenom dialógovom okne vykonajte konfiguráciu zobrazovacích parametrov objektu pre jednotlivé riadky a kliknite na tlačidlo Ulož.

Modifikácia bitmapovej palety

 1. Vo výberovom okne vyberte paletu, ktorú chcete modifikovať.
 2. Stlačte tlačidlo Editácia objektu.
 3. Konfigurácia zobrazovacej palety prebieha v konfiguračnom okne Bitmapové palety.
 4. V zobrazenom dialógovom okne vykonajte konfiguráciu zobrazovacích parametrov objektu pre jednotlivé riadky palety a kliknite na tlačidlo Ulož.

Zrušenie bitmapovej palety

 1. Vo výberovom okne vyberte paletu, ktorú chcete zrušiť
 2. Stlačte tlačidlo Zrušenie objektu.
Write a comment…