Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zobrazovač slúži na zobrazenie objektov typu HTML iframe.


Ukážka

Ukážka - Zobrazovač html iframe

Vytvorenie zoznamu

  1. V nástrojovej lište Kreslenie stlačte tlačidlo HTML iframe Tlačidlo HTML iframe.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh zoznamu a kliknite myšou.
  3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý zoznamu a kliknite myšou.

Konfigurácia parametrov zoznamu prebieha v paletke Pripojenie objektu prostredníctvom nasledujúcich záložiek:

Parametre


Paletka Pripojenie objektu - záložka Parametre

HTML iframe

Výber zobrazovaného objektu HTML iframe

Skript


Referenčná premenná

Slúži na pomenovanie zoznamu pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.

Metadáta

Priradenie aplikačných dát (metadáta) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom ",..." .

Udalosť

Výber udalosti pre prvok Zoznam. Zoznam obsahuje nasledovné udalosti:

Obsluha udalosti

Definovanie udalosti zvolenej v parametri Udalosť.

Write a comment…